Trang chủ Danh sách hỏi đáp


(3/31/2021 4:49:27 PM) Hỏi:
Kính thưa quý anh chị! E đang cần toàn bộ biểu mẫu theo Công văn số 139/VPĐP ngày 20/11/2019 E cảm ơn
 
(12/16/2020 9:18:23 AM) Hỏi:
xã e đang xây dựng kdc kiểu mẫu, đang chuẩn bị làm hồ sơ mà chưa có mẫu theo hướng dẫn của văn phòng điều phối. Vì vậy, cho e xin biểu mẫu kèm theo Công văn 139/VPĐP ngày 20/11/2019 về việc hướng dẫn đánh giá, xét công nhận khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Xin cảm ơn ạ.
 
(6/3/2020 8:59:07 AM) Hỏi:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 5 năm 2020 có bao nhiêu xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới? Trên trang thông tin điện tử nên để danh sách xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới để người dân và tổ chức tiện theo dõi và tìm kiếm thông tin. cảm ơn!
 
(4/27/2020 10:26:21 AM) Hỏi:
các xã nào thuộc huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Mộ Đức, huyện Đức Phổ đạt chuẩn nông thôn mới
 
(3/6/2019 9:53:03 AM) Hỏi:
Trang thông tin điện tử về nông thôn mới có nhiều thông tin rất bổ ích và thiết thực.