Trang chủ Tin tức sự kiện


Xã Ba Cung tổ chức Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
22-11-2021

Sáng 20/11/2021, tại nhà Văn hóa xã Ba Cung, UBND huyện Ba Tơ long trọng tổ chức Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu xã Ba Cung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.
19-11-2021

Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng ban và 5 Phó Trưởng ban gồm ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quảng Ngãi tiếp tục được nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
20-08-2021

Tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị “Ngân sách trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi)”.

Trang:1/6 Đến trang: