Trang chủ Danh sách hỏi đáp Chi tiết hỏi đáp

(3/6/2019 9:53:03 AM)
Họ và tên: Ngọc
Địa chỉ: Nghĩa Hành
Email: abc@gmail.com
Hỏi:
Trang thông tin điện tử về nông thôn mới có nhiều thông tin rất bổ ích và thiết thực.
Trả lời:

 Cảm ơn bạn đã có phản hồi thông tin.

 
Các câu hỏi khác: