Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
11 96/KH-VPĐP 5/8/2021 Kế hoạch Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
12 95/VPĐP 5/8/2021 V/V đăng ký làm việc với các xã xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
13 31/VPĐP 4/3/2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQg xây dựng nông thôn mới theo nội dung tiêu chí giai đoạn 2016-2020
14 141/VPDPP 21/11/2019 Tuyên truyền "Xây dựng thôn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững"
15 139/VPĐP 20/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu" giai đoạn 2019-2020
   1    2