Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
41 1564/LĐTBXH-VPQGGN 6/5/2020 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đối với các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
42 1543/UBND-NNTN 10/4/2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
43 31/VPĐP 4/3/2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQg xây dựng nông thôn mới theo nội dung tiêu chí giai đoạn 2016-2020
44 141/VPDPP 21/11/2019 Tuyên truyền "Xây dựng thôn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững"
45 139/VPĐP 20/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu" giai đoạn 2019-2020
46 139/VPĐP 20/11/2019 biểu mẫu hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2019 - 2020
   1    2    3    4    5