Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
31 121/VPĐP 28/9/2021 V/v đăng ký làm việc với các xã xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
32 118/VPĐP 27/9/2021 V/v đăng ký tham dự tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
33 900/QĐ-UBND 27/9/2021 Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021
34 1133/HD-STTTT 8/9/2021 Hướng dẫn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2021
35 97/VPĐP 6/8/2021 Về việc đề nghị xem xét, tham mưu điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với chức danh Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
36 96/KH-VPĐP 5/8/2021 Kế hoạch Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
37 95/VPĐP 5/8/2021 V/V đăng ký làm việc với các xã xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
38 1836/BNN-VPĐP 31/3/2021 Tiếp tục hoạt động ủa hệ thống VPĐP nông thôn mới các cấp năm 2021
39 1261/BNV-TCBC 27/3/2021 Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
40 Mẫu báo cáo 28/9/2020 Mẫu báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
   1    2    3    4    5