Trang chủ Chuyên mục Kinh nghiệm xây dựng NTM


Xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn

20/08/2021 09:49:20 AM
RSS In

Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương

 Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: “Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Năm 2018, Khu dân cư Thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn là 01 trong 03 khu dân cư được UBND tỉnh chọn để triển khai thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Với nền tảng cơ sở của xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh (xã Binh Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh), Khu dân cư thôn Mỹ Huệ 1 có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình triển khai xây dựng Khu dân cư noogn thôn kiểu mẫu.

Qua quá trình xây dựng xã đạt chuẩn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Bộ mặt nông thôn xã Bình Dương đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng khang trang, giao thông thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Qua đó, người dân cũng nhận thức được hiệu quả của việc thực hiện chương trình nông thôn mới, nhân dân chính là người trực tiếp thụ hưởng thành quả của Chương trình.

Do đó, khi được chọn thực hiện thí điểm xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, nhân dân xã Bình Dương nói chung và Thôn Mỹ Huệ 1 nói riêng đồng thuận rất cao.

Để tiến hành xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, trước đó, cán bộ thôn Mỹ Huệ 1 đã được Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, tham dự các lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện do Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức.

 Qua trao đổi trực tiếp với cán bộ thôn tại các buổi tập huấn, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh luôn nhấn mạnh “Vai trò của người dân là chính”. Khi triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phải lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, phải để cộng đồng dân cự tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp, là điểm mạnh của cộng đồng để phấn đấu trở thành kiểu mẫu; Nhà nước chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ, đưa ra các tiêu chí phù hợp để xét, công nhận và công bố.

Với nổ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã, Thôn Mỹ Huệ 1 đã được UBND huyện Bình Sơn công nhân đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 18/3/2019.

 Sau kết quả tích cực của Thôn Huệ 1, xã Bình Dương tiếp tục đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn Mỹ Huệ 2 để góp phần cùng UBND huyện Bình Sơn hoàn thành mục tiêu UBND tỉnh đưa ra tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 03/5/2019.

Ngày 28/6/2021 UBND huyện Bình Sơn ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND công nhận thôn Mỹ Huệ 2 đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Dương tại báo cáo số 139/BC-UBND ngày 06/8/2021, thôn Mỹ Huệ 1 và Mỹ Huệ 2 có những tiêu chí đạt được rất cao và tiếp tục nâng lên so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn:

Đường trục thôn trong khu dân cư đã trồng hoa, cây xanh, hai bên đường đạt 100%.

Đường ngõ xóm trong khu dân cư đã trồng cây xanh , hoa hai bên đường được cắt tỉa gọn đẹp đạt trên 90%   

Trong khu dân cư , tường rào cổng ngõ được xây dựng, sửa sang đẹp, hài hòa với phong cảnh làng quê đạt trên 80%

Thu nhập bình quân đầu người/năm của khu dân cư tính tại thời điểm trong năm 2018 là 42,226 triệu đồng/ người/ năm (Thôn Mỹ Huệ 1); Thu nhập bình quân đầu người/năm của khu dân cư tính tại thời điểm trong năm 2020 là 49,340 triệu đồng/ người/ năm (Thôn Mỹ Huệ 2).

Trong khu dân cư thực hiện mô hình ngày chủ nhật xanh, tổ chức ra quân mỗi tháng 1 lần dọn vệ sinh chung đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, phát dọn hàng rào cây xanh ven đường.

Để có được kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp, các ngành, UBND các xã Bình Dương đã chủ động phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể tổ chức họp Nhân dân trong Khu dân cư để tuyên truyền vận động cho Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và trách nhiệm xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu là của người dân và chính người dân trong Khu dân cư là người trực tiếp thụ hưởng kết quả. Trên tất cả, Chương trình được nhân dân đồng thuận rất cao, được thể hiện rõ nét qua báo cáo nguồn lực thực hiện, đóng góp của nhân dân chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn lực thực hiện. Nhân dân tự giác tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu bằng nhiều hình thức việc làm cụ thể: hiến đất mở đường, tập trung phát triển kinh tế, chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan môi trường trong thôn, xóm đảm bảo an ninh trật tự, ý thức người dân ngày càng được nâng cao./

Hiền

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*