Trang chủ Chuyên mục Tiến độ thực hiện NTM


Những đóng góp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

25/12/2018 03:03:33 PM
RSS In

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Quảng Ngãi đang có những đổi thay từng ngày, nhờ sự hỗ trợ của các chính sách vay vốn, ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn nên hội viên nông dân trong tỉnh càng có điều kiện tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có thêm 17 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn của tỉnh lên 41 xã và huyện Nghĩa Hành đã được Đoàn thẩm tra của tỉnh thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới. Năm 2018, Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng 19 xã đạt chuẩn xã NTM và huyện Tư Nghĩa đạt huyện NTM; đạt số tiêu chí bình quân/xã là 13,5, số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn dưới 10 xã.

 
Để đạt được những kết quả trên là có sự đóng góp không nhỏ của hội viên nông dân và tổ chức Hội Nông dân các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lớn của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM cho 1.250 cán bộ, hội viên nông dân. Các huyện, thành và cơ sở Hội đã phối hợp mở 340 lớp tập huấn, hội thảo, tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM cho 20.425 người tham dự, cấp phát 30.130 tờ rơi và tài liệu; kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
 
Nông dân Quảng Ngãi đóng góp ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn
 
Nông dân Quảng Ngãi đóng góp ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn
Việc thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp Hội phối hợp vận động nông dân thực hiện. Điểm rõ nét nhất là những đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động nông dân trong tỉnh đóng góp được gần 531.781 ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; hiến hơn 13 ha đất để mở rộng đường và hàng nghìn héc-ta đất sản xuất được cải tạo theo hình thức dồn điền đổi thửa; đóng góp 290,742 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tham gia xây dựng đường làng xanh, sạch, đẹp, các con đường tự quản và hàng trăm km đường điện “Thắp sáng đường quê” ở nông thôn được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng; đến nay, ước tính có hơn 80% đường liên thôn, liên xã có điện chiếu sáng.
 
Nhằm tạo điều kiện cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, góp phần thực hiện đạt và vượt tiêu chí số 10 về thu nhập, các cấp Hội đã tích cực phối hợp, tập trung hỗ trợ vốn, vật tư, hàng hóa giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nâng cao đời sống. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT cho 22.989 hộ ở 824 tổ vay với tổng dư nợ là 1.384 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến tháng 5/2018 có 31.787 hộ nông dân ở 967 tổ vay với tổng dư nợ là 975,4 tỷ đồng, tăng 205,9 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng được phát huy hiệu quả, tính đến tháng 8/2018 tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tỉnh là 33,99 tỷ đồng, tăng 14,03 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.
 
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, sản xuất nông nghiệp của Quảng Ngãi đã có nhiều đổi thay
Từ các nguồn vốn này đã giúp cho hàng ngàn lượt hộ nông dân trong tỉnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần trong công tác xóa nghèo bền vững ở các địa phương trong tỉnh. Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có những bước đột phá. Đến nay, toàn tỉnh có 82.042 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong đó: cấp cơ sở có 58.646 hộ, cấp huyện, thành phố có 21.897 hộ, cấp tỉnh có 1.441 hộ, cấp trung ương có 58 hộ.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, sản xuất nông nghiệp của Quảng Ngãi đã có nhiều đổi thay
 
Cùng với việc tham gia phát triển kinh tế, các cấp Hội còn tham gia xây dựng  đảm bảo an ninh quốc phòng. Các cấp Hội đã ký kết Chương trình phối hợp với ngành công an để triển khai công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điều đáng ghi nhận là Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” đã được tuyên truyền triển khai thực hiện rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình nông dân văn hóa,…
 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn tỉnh; được hội viên nông dân đồng thuận và kỳ vọng cao sẽ là nền tảng cho việc đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội theo Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra./.
 
Đồng Xuân
theo khuyennongvn.gov.vn