Trang chủ Chuyên mục Tiến độ thực hiện NTM


Danh sách Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đã được công nhận

20/07/2020 09:33:55 AM
RSS In

TT
Thôn (KDC) được công nhận
Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
1
Thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn
730/QĐ-UBND, ngày 18/3/2019
2
Thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn
122/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
3
Thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn
123/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
4
Thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn
124/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
5
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh
396/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
6
Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tinh
397/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
7
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh
398/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
8
Thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
238/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019
9
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành
93/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020
10
Thôn Xuân Hòa, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành
92/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020
11
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
10938/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
12
Thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
10936/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
13
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
10937/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
14
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
10938/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
15
Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
10939/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
16
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
378/QĐ-UBND, ngày 28/01/2019
17
Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
11400/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019

 

Trung

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*