Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp


Thêm 7 xã được bỏ phiếu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

25/12/2019 09:50:36 AM
RSS In

 Sáng 24-12đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét thẩm định, bỏ phiếu đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đối với 7 xã: Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Quang, Phổ Văn (huyện Đức Phổ) và An Vĩnh, An Bình (huyện Lý Sơn).

Theo báo cáo thẩm định hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới của 7 xã đến năm 2019 do Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thông qua tại cuộc họp, 7 xã đều đảm bảo hồ sơ thủ tục và đạt 19/19 tiêu chí theo quy định.

Cuộc họp, có 27/29 thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh tham dự, đạt 93,10%, đủ điều kiện để tổ chức cuộc họp. Trong đó, xã An Bình có 26/27 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 96,3%, 6 xã còn lại đạt 100% số phiếu đồng ý. Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 7 xã trên đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét quyết định công nhận xã đạt chuẩn nong thôn mới năm 2019.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

Hiền