Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp


Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại các xã thuộc Thành phố Quảng Ngãi

18/12/2019 03:16:00 PM
RSS In

 Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 03 xã: Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Đông và Tịnh Hòa, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại 03 xã trên vào các ngày 17-18/12/2019.

Qua báo cáo của UBND các xã, báo cáo thẩm tra của UBND thành phố, báo cáo về việc lấy ý kiến của các Hội đoàn thể, nhân dân trên địa bàn các xã của Ủy ban MTTQVN thành phố Quảng Ngãi và kết quả kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ minh chứng của các xã, các thành viên Đoàn thẩm định tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện của 03 xã Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Đông và Tịnh Hòa: đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, nội dung, số liệu báo cáo, hồ sơ minh chứng của một số chỉ tiêu, tiêu chí vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải chỉnh sửa,bổ sung, hoàn thiện mới đủ cơ sở để các sở ngành tỉnh xác nhận kết quả đạt từng tiêu chí cho xã.

Trong 03 xã thẩm định lần này, Nghĩa Hà là xã bổ sung để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019 theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh (80 xã). Nhưng xã Nghĩa Hà đã có nhiêu nỗ lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó, tiêu chí thu nhập bình quân đạt 39,17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,85%.

Kết luận tại các buổi thẩm định, đồng chí Nguyễn Phúc Long- Phó chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành TP Quảng Ngãi, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới. Qua báo cáo của UBMTTQVN thành phố cũng cho thấy nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến tích cực, đã phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong báo cáo của các xã nguồn lực đóng góp của nhân dân chưa tổng hợp hết vì chua thống kê được đóng góp của nhân dân trong việc chặt bỏ cây cối, hoa màu, hiến đất mở đường, chính trang bộ mặt của giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Cuối cùng, đề nghị các phòng ban của UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các xã hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho thành viên Đoàn thẩm định trước ngày 21/12/2019 để các sở ngành tỉnh có cơ sở xác nhận gửi Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

 

Hiền