Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp


Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà

17/12/2019 01:28:21 PM
RSS In

Ngày 29/11/2019 UBND huyện Sơn Hà đã có tờ trình số 114/TTr-UBND về việc đề nghị thẩm định, xét công nhận xã Sơn Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ngày 11/12/2019 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại xã UBND Sơn Thành, huyện Sơn Hà.

Tại buổi thẩm định, đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Thành đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông  thôn mới của xã, Đại diện lãnh đạo Văn phòng nông thôn mới huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra, đánh giá của huyện đối với xã, Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Viêt Nam huyện Sơn Hà báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Thành. 

 

Qua xem xét nội dung báo cáo, đối chiếu với hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện 19 tiêu chí của xã, các thành viên Đoàn thẩm định cơ bản thống nhất xã Sơn Thành huyện Sơn Hà đạt 19/19 tiêu chí, tỷ lệ người dân hài lòng cao với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Tuy nhiên nội dung, số liệu báo cáo, hồ sơ minh chứng một số chỉ tiêu, tiêu chí vẫn còn chưa đầy đủ theo yêu cầu của từng tiêu chí, cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp

Tại buổi thẩm định Đồng chí Đinh Thị Thanh Hường- Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã đánh giá cao sự nổ lực của Đảng ủy, HĐND, UBND, các Hội đoàn thể và nhân dân xã Sơn Thành trong công tác xây dựng nông thôn mới. Một số sai sót trong quá trình chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ minh chứng cho kết quả thực hiện 19 tiêu chí, đề nghị các phòng ban của huyện hỗ trợ xã Sơn Thành hoàn thiện hồ sơ, cung cấp cho Đoàn thẩm định để các sở ngành tỉnh có cơ sở xác nhận kết quả thực hiện của xã, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo, trình Hội đồng bỏ phiếu xét công nhận xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.