Trang chủ Tin tức sự kiện


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

07/09/2022 10:21:55 AM
RSS In

Ngày 06/9/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt khung Chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Khung chương trình).

Theo đó, khung Chương trình gồm 19 chuyên đề, chia thành 03 nhóm: (1) Nhóm I: các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (06 chuyên đề); (2) Nhóm II: các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (09 chuyên đề); (3) Nhóm III: nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng nông thôn mới (04 chuyên đề).

Ngoài các nội dung tại Khung chương trình nêu trên, các địa phương xem xét bổ sung thêm chuyên đề trong các khóa tập huấn phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế, đặc thù của địa phương và nguồn lực thực hiện. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.

Cũng tại Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứ nội dung Khung chương trình này như: xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm; biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp trong Khung chương trình phù hợp với đặc thù của địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ cấp cơ sở; chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở theo kế hoạch hàng năm của tỉnh;…./. 

Hiền
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*