Trang chủ Tin tức sự kiện


Bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu các cấp giai đoạn 2021-2025.

11/03/2022 03:02:18 PM
RSS In

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số: 318/QĐ-TTg, 319/QĐ-TTg, 320/QĐ-TTg, 321/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí xã: Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Công tác quy hoạch, nhà ở dân cư, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, thông tin và truyền thông, lao động việc làm, quốc phòng và an ninh...Đồng thời, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của trung ương, gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, từng bước tiệm cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, bình yên, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu, giao UBND cấp tỉnh quy định đạt tiêu chí ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của địa phương./.

Nguyễn Đặng Sơn
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*