Trang chủ Tin tức sự kiện


Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

01/03/2022 09:56:05 AM
RSS In

 Ngày 22/2/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 263/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025: phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; có ít nhất 50% huyện, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có từ 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do UBND cấp tỉnh quy định./.

Hiền
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*