Trang chủ Danh sách hỏi đáp Chi tiết hỏi đáp

(6/3/2020 8:59:07 AM)
Họ và tên: Hồ Minh Tân
Địa chỉ: Phan Bôi Châu - PT Quảng Ngãi
Email: tanhm82@gmail.com
Hỏi:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tính đến tháng 5 năm 2020 có bao nhiêu xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới? Trên trang thông tin điện tử nên để danh sách xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới để người dân và tổ chức tiện theo dõi và tìm kiếm thông tin. cảm ơn!
Trả lời:

 Đến tháng 5/2020 trên địa bàn tỉnh có 83/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên theo Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập huyện, xã tỉnh Quảng Ngãi thì tỉnh Quảng Ngãi giảm 1 huyện, 18 xã, trong đó có 13 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đến thời điểm hiện tại: 70/148 xã.

Chúng tôi sẽ cập nhật số xã đạt chuẩn. Xin cảm ơn bạn

 
Các câu hỏi khác: