Trang chủ Danh sách hỏi đáp Chi tiết hỏi đáp

(4/27/2020 10:26:21 AM)
Họ và tên: LÊ QUANG ĐẠO
Địa chỉ: 65, Đinh Tiên Hoàng, thành phố Quảng Ngãi
Email: ledoanthanhhanam@gmail.com
Hỏi:
các xã nào thuộc huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Mộ Đức, huyện Đức Phổ đạt chuẩn nông thôn mới
Trả lời:

 Theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Ngãi có 19 xã, đến cuối năm 2019 có 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm:

- Huyện Bình Sơn: xã Bình Thạnh

- Huyện Đức Phổ: xã Phổ An, Phổ Quang

- Huyện Mộ Đức: xã Đức Lợi, Đức Chánh, Đức Minh, Đức Thắng

- Huyện Lý Sơn: An Hải, An Vĩnh, An Bình

TP Quảng Ngãi: xã Tịnh Kỳ

 
Các câu hỏi khác: