Trang chủ Danh sách hỏi đáp Chi tiết hỏi đáp

(12/16/2020 9:18:23 AM)
Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: ubnd xã Ba Động, huyện Ba Tơ
Email: nguyentamdc84@gmail.com
Hỏi:
xã e đang xây dựng kdc kiểu mẫu, đang chuẩn bị làm hồ sơ mà chưa có mẫu theo hướng dẫn của văn phòng điều phối. Vì vậy, cho e xin biểu mẫu kèm theo Công văn 139/VPĐP ngày 20/11/2019 về việc hướng dẫn đánh giá, xét công nhận khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Xin cảm ơn ạ.
Trả lời:

 Công văn 139/VPĐP ngày 20/11/2019 về việc hướng dẫn đánh giá, xét công nhận thôn đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và các biểu mẫu kèm theo đã được mail vào địa chỉ: nguyentamdc84@gmail.com. Ban kiểm tra lại.

 
Các câu hỏi khác: