Trang chủ Tin tức sự kiện


Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có 02 huyện và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới

09/08/2021 11:04:10 AM
RSS In

 Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có 02 huyện và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Đó là mục tiêu cụ thể mà UBND tỉnh đưa ra tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Theo đó, cấp huyện: Có 02 huyện (lũy kế có 04 huyện, thành phố), trong đó huyện Lý Sơn (đạt chuẩn nông thôn mới – đã hoàn thiện hồ sơ và trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) và Thành phố Quảng Ngãi (hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới – đã thẩm tra ); cấp xã: 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 94 xã), cu thể: Huyện Bình Sơn có 03 xã, gồm: Bình Chánh, Bình Hải, Bình Thuận; Thị xã Đức Phổ có 02 xã, gồm: Phổ Nhơn, Phổ Khánh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện: Về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; tuyên truyền vận động; cơ chế chính sách; huy động nguồn lực; giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và môi trường,…để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giúp các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến các tiêu chí phụ trách để phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2021./.

Hiền
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*