Trang chủ Tin tức sự kiện


Phân bổ 72 tỷ đồng cho 05 xã về đích nông thôn mới trong năm 2021

29/07/2021 03:56:59 PM
RSS In

Nông thôn mới

  Theo nội dung Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025, mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là “Phấn đấu đến năm 2025, có 119 xã và 06 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; ít nhất 36 xã, 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”. Trên cơ sở rà soát và căn cứ nguồn lực cụ thể của các huyện, UBND tỉnh đã thống nhất và chọn 05 xã về đích nông thôn mới (gồm 03 xã thuộc huyện Bình Sơn và 02 xã thuộc thị xã Đức Phổ) để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ vốn để thực hiện trong năm 2021.
  Ngày 19/7/2021, tại kỳ họp thứ 2, khóa XIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (vốn xổ số kiến thiết) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (vốn xổ số kiến thiết) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 03 xã thuộc huyện Bình Sơn (Bình Hải, Bình Thuận, Bình Chánh); 02 xã thuộc thị xã Đức Phổ (Phổ Nhơn, Phổ Khánh), với tổng số vốn phân bổ là 72 tỷ đồng, theo hình thức hỗ trợ mục tiêu cho các huyện./.  

 

 

Hiền
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*