Trang chủ Tin tức sự kiện


Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi

02/07/2021 10:10:47 AM
RSS In

 Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại: số 748/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; số 749/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc bổ nhiệm ông Hồ Trọng Phương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong tháng 6 năm 2021, để kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh nhằm tiếp tục tham mưu chỉ đạo chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo quy định của cấp có thẩm quyền; vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ nhiệm ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021); điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiên, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021).

Trong giai đoạn mới, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh cùng toàn thể viên chức của đơn vị sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục khắc phục, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn sắp tới./.

Hiền