Trang chủ Tin tức sự kiện


Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021

26/01/2021 10:27:38 AM
RSS In

 Chiều 25/01/2021 đ/c Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đ/c Phó chủ tịch kết luận:

Thống nhất với kết quả thực hiện của ngành, mặc dù trong năm qua, phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, thời tiết bất lợi nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn ngành đã chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng, song nông nghiệp nông thôn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế:

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều yếu tố thiếu bền vững, trồng trọt, chăn nuôi nhìn chung vẫn còn nhỏ lẽ, phân tán, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa nhiều, chưa phổ biến.

Các công trình thủy lợi xuống cấp, bị thiệt hại sau bão, lũ chưa được sửa chữa, phục hồi gây khó khăn cho việc tưới tiêu cho cây trồng, trước mắt là cho vụ Đông Xuân 2020-2021. Nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân thiếu thốn trầm trọng ở nhiều địa phương, đặc biệt là mùa khô.

Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Ủy ban châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn, chưa kiểm soát chặt chẽ, cháy rừng, phá rừng vẫn còn tiếp diễn… Đ/c Phó Chủ tịch đề nghị: ngành cần chủ động trong việc nghiên cứu các cơ chế chính sách, để tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực của ngành trong năm 2021.

Về xây dựng nông thôn mới: Không thụ động trông chờ phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 của Trung ương, căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Chương trình năm 2021.  


   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*