Trang chủ Tin tức sự kiện


Quảng Ngãi tiếp tục được nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
20-08-2021

Tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị “Ngân sách trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi)”.

Trang:1/6 Đến trang: