Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 97/VPĐP 6/8/2021 Về việc đề nghị xem xét, tham mưu điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với chức danh Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
2 96/KH-VPĐP 5/8/2021 Kế hoạch Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
3 95/VPĐP 5/8/2021 V/V đăng ký làm việc với các xã xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
4 31/VPĐP 4/3/2020 V/v đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQg xây dựng nông thôn mới theo nội dung tiêu chí giai đoạn 2016-2020
5 141/VPDPP 21/11/2019 Tuyên truyền "Xây dựng thôn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững"
6 139/VPĐP 20/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận "Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu" giai đoạn 2019-2020