Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 1133/HD-STTTT 8/9/2021 Hướng dẫn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2021
2 1836/BNN-VPĐP 31/3/2021 Tiếp tục hoạt động ủa hệ thống VPĐP nông thôn mới các cấp năm 2021
3 1261/BNV-TCBC 27/3/2021 Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
4 Mẫu báo cáo 28/9/2020 Mẫu báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
5 1564/LĐTBXH-VPQGGN 6/5/2020 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đối với các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
6 1543/UBND-NNTN 10/4/2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
7 139/VPĐP 20/11/2019 biểu mẫu hướng dẫn đánh giá, xét, công nhận “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2019 - 2020